CONTACT Sugestii Sondaj de opinie
English Romana

Contraventii si Sanctiuni

ACTIVITATEA DE CONTROL

 • Personalul desemnat  pentru realizarea activităţii de control

Acţiunea  de control a valabilității și autenticității titlurilor de călătorie (bilete, abonamente, legitimații de călătorie) în mijloacele de transport în comun este realizată de către controlori.

 • Procedura activităţii de control

Formula de adresare standard către călători la începutul verificării titlurilor de călătorie este:

"Stimați călători vă rugăm să pregatiți biletele și abonamentele pentru control!"

În cazul în care există probă faptică, concretă şi reală a vinovaţiei călătorului contravenient, urmare a tuturor probelor administrate, i se va explica în mod obiectiv și civilizat încadrarea faptei în actul normativ de constatare şi stabilire a contravenției ( H.C.L. nr. 13/2013, contravențiile prevazute la art. 3 lit a-b ) precum şi posibilitatea de a achita pe loc biletul contravențional de 60 lei.

În cazul în care contravenientul nu poate sau nu doreşte să achite pe loc biletul contravențional, i se va solicita acestuia legitimarea cu buletinul de identitate și numai când nu posedă acest act se va solicita legitimarea cu alte acte pe care le deţine asupra sa. Pentru legitimarea cu alte acte se va întocmi raport de constatare eliberându-se totodată contravenientului și invitaţia de a se prezenta la Serv. Control în termen de 48 ore, intre orele 8:00 –16:00, pentru clarificarea situației, în caz contrar se va încheia proces – verbal de contravenție (conform HCL13/2013) cu amendă de la 100 la 500 lei.

 CONTRAVENŢII

Constituie contravenţii următoarele fapte comise de călători, persoane fizice care utilizează mijloacele de transport public local de călători:

 • călătoria fără titlu valabil: fără bilet sau abonament de călătorie, cu bilet nevalidat sau validat necorespunzător, cu abonament de călătorie nevalabil pentru perioada de timp şi linia respectivă;
 • folosirea abonamentelor de călătorie de către alte persoane decât titularii acestora precum şi folosirea biletelor de călătorie cu reducere sau acordate gratuit, de către alte persoane decât cele îndreptăţite să beneficieze de ele;
 • refuzul călătorului de a prezenta organului de control titlul de călătorie valabil. În acest caz pentru identificarea călătorului în scopul aplicării sancţiunii, organul de control poate apela în caz de nevoie la organele de poliţie, sau poliţişti locali care sunt obligaţi să-i acorde sprijin;
 • transmiterea, primirea şi folosirea biletelor validate deja, într-un mijloc de transport public local de călători, de către călătorii care coboară, respectiv cei care urcă, pentru justificarea de către aceştia a călătoriei pe care o efectuează;
 • împiedicarea de către călători a deschiderii sau închiderii uşilor;
 • călătoria pe scările mijloacelor de transport public local de călători sau pe părţile exterioare ale acestora;
 • introducerea şi transportul de către călători în mijlocul de transport public local a bagajelor voluminoase (biciclete, saci, lăzi etc.);
 • introducerea şi transportul de către călători în mijlocul de transport public local a păsărilor sau animalelor vii, altele decât câinii;
 • introducerea şi transportul de către călători în mijlocul de transport public local, a unor substanţe inflamabile, explozive, radioactive, toxice ori a altor substanţe periculoase, precum şi a obiectelor voluminoase casante, care creează pericol de accidentare a călătorilor;
 • aplicarea de afişe sau inscripţionarea în scopuri publicitare sau de reclamă în interiorul sau exteriorul mijloacelor de transport public local de călători, cu excepţia celor aprobate de conducerea RATBV S.A.;
 • fumatul în mijlocul de transport public local de călători;
 • deteriorarea, murdărirea ori inscripţionarea cu vopsea, carioca, grafitti, etc., a mijlocului de transport;
 • aruncarea sau abandonarea de reziduri rezultate din consumul de seminţe sau alte alimente în mijlocul de transport public local de călători;
 • transportul de materiale sau alimente cu mirosuri neplăcute care deranjează călătorii;
 • urcarea în stare de ebrietate sau consumul de băuturi alcoolice în mijlocul de transport public local de călători;
 • urcarea în mijlocul de transport public local de călători în îmbrăcăminte murdară sau urât mirositoare;
 • proferarea de injurii, insulte, expresii şi gesturi obscene la adresa călătorilor sau a personalului de bord; atitudine jignitoare, insultare sau molestare organelor de control, precum şi luarea apărării călătorilor contravenienţi;
 • deteriorarea, murdărirea sau înscripţionarea cu vopsea, carioca, grafitti, etc., a dotărilor staţiilor şi distrugerea afişajului acestora;
 • transportul cu mijloacele de transport public a câinilor periculoşi, conform caracteristicilor lor morfologice, a asimilaţilor acestora conform reglementării legale a deţinerii lor şi a metişilor lor, chiar dacă poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham, de către proprietarii lor ori de către deţinătorii lor temporari;
 • transportul cu mijloacele de transport public, a altor rase de câini, precum şi a celor agresivi sau cu potenţial agresiv, fără botniţe, fără a fi ţinuţi în lesă sau de către persoane care nu îndeplinesc condiţiile legale speciale;
 • nevalidarea abonamentului  (bilet cu suprataxă pentru nevalidare abonament)

         Alte contravenţii

 Constituie contravenţie următoarele fapte săvârşite de alte persoane decât călătorii:

 • oprirea în staţiile publice şi capetele de traseu autorizate de Primăria Municipiului Braşov pentru transportul public local de călători a altor autovehicule decât cele care aparţin RATBV S.A., precum şi oprirea nejustificată pe banda de circulaţie (BUS) destinată mijloacelor de transport public local de călători;
 • staţionarea în staţiile publice şi capetele de traseu autorizate de Primăria Municipiului Braşov pentru transportul public local de călători a altor autovehicule decât cele care aparţin RATBV S.A., precum şi staţionarea nejustificată pe banda de circulaţie (BUS) destinată mijloacelor de transport public local de călători;