CONTACT Sugestii Sondaj de opinie
English Romana

Gratuitati Traseu Metropolitan Brasov-Cristian

Gratuitate ianuarie 2019

 4 titluri de călătorie gratuite, încărcate pe un card de transport, pe linia nr. 110 a RATBV S.A.  pentru următoarele categorii de persoane având domiciliul stabil in Comuna Cristian:

 persoane cu domiciliul in Comuna Cristian (care nu beneficaza de alte gratuitati la transportul public)

 Documente necesare:

 Buletin/ Carte de identitate in original - pentru persoanele cu domiciliul stabil in Comuna Cristian;

 *  Beneficiarii celor 4 titluri de călătorie gratuite pentru Cristian, nu vor putea solicita alte facilitati in cursul lunii ianuarie 2019 iar acestea NU SE VOR PUTEA FOLOSI DECAT IN CURSUL LUNII IANUARIE.

* Beneficiarii titlurilor de călătorie gratuite pentru Cristian pot circula exclusiv prin validarea cardurilor pe linia 110 a RATBV S.A., având asupra lor cartea de identitate in original,

 Distributie: Centre de vânzare si reîncărcare carduri ale RATBV S.A. din comuna Cristian respectiv capat linie Stadion Municipal din Brasov.

*La urcarea în mijloacele de transport, validarea cardului de transport este obligatorie.

 

Persoanele vârstnice și pensionarii

 20 titluri de călătorie gratuite/lunar, încărcate pe un card de transport, pe linia nr. 110 a RATBV S.A.  pentru următoarele categorii de persoane având domiciliul stabil in Comuna Cristian:

 persoane vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani

 Documente necesare:

Buletin/ Carte de identitate in original - pentru persoanele peste 65 de ani cu domiciliul stabil in Comuna Cristian;

 pensionari, indiferent de vârstă și de categoria pensiei (invaliditate, de urmaș, anticipată, anticipată parțial, limită de vârstă).

 Documente necesare:

Buletin/ Carte de identitate - pentru pensionarii cu domiciliul stabil  in Comuna Cristian;

Cupon pensie pentru luna anterioară eliberării biletelor –copie și original;

 * La incarcarea titlurilor de călătorie gratuite, beneficiarul trebuie să aibă asupra sa cuponul de pensie în original, pentru a i se aplica pe acesta o ștampilă de control, care atestă primirea facilitatii.

 * Beneficiarii titlurilor de călătorie gratuite pentru Cristian pot circula exclusiv prin validarea cardurilor pe linia 110 a RATBV S.A., având asupra lor cartea de identitate și cuponul de pensie, în original sau copie.

 Distributie: Centre de vânzare si reîncărcare carduri ale RATBV S.A. din comuna Cristian respectiv capat linie Stadion Municipal din Brasov.

*La urcarea în mijloacele de transport, validarea cardului de transport este obligatorie.

 

Persoanele cu handicap

 -  gratuitate pentru persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora, pe toate liniile.

 Acordarea dreptului se face prin incarcarea ofertei tarifare la cuantumul prevăzut pentru un abonament lunar pe linia 110 Brasov – Cristian si retur, pe un card personalizat şi netransmisibil.

 Documente necesare:

Buletin/ Carte de identitate - pentru persoanele cu domiciliul stabil in Comuna Cristian;

- certificatul de handicap, iar în cazul asistenților personali documente doveditoare (legitimatie de transport eliberata la Direcția Judeteană de Asistență Socială și Protecția Copilului Brasov)

 Distributie: Centre de vânzare si reîncărcare carduri ale RATBV S.A. din comuna Cristian respectiv capat linie Stadion Municipal din Brasov.

*La urcarea în mijloacele de transport, validarea cardului de transport este obligatorie.

 

 Veteranii de război

  -gratuitate pentru veteranii de război şi văduvele de razboi, cu domiciliul stabil în Comuna Cristian, care au obţinut legitimaţia de veteran de război în baza Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

  Acordarea dreptului se face prin încărcarea ofertei tarifare la cuantumul prevăzut pentru un „abonament lunar pe linia 110 Brasov- Cristian si retur a RATBV S.A.”, pe un card personalizat şi netransmisibil.

 Documente necesare:

Buletin/ Carte de identitate - pentru persoanele cu domiciliul in Comuna Cristian;

Legitimație de veteran de război obținută în baza Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de razboi, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 Distributie: Centre de vânzare si reîncărcare carduri  ale RATBV S.A. din comuna Cristian respectiv capat linie Stadion Municipal din Brasov.

*La urcarea în mijloacele de transport, validarea cardului de transport este obligatorie.

 

Revoluționari

  -gratuitate pentru următoarele categorii de persoane cu domiciliul stabil în Comuna Cristian, care au obţinut certificat de revoluţionar în baza Legii nr.341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Romane din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Braşov din noiembrie 1987 cu modificările şi completările ulterioare:

luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;

urmaşii de eroi-martiri (soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi copiii acestuia);

persoane care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;

soţ al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;

urmaşi ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (soţul supravieţuitor, copii şi părinţii celui decedat).

 Acordarea dreptului se face prin încărcarea ofertei tarifare la cuantumul prevăzut pentru un „abonament lunar pe linia 110 Cristian - Brasov si retur a RATBV S.A.”, pe un card personalizat şi netransmisibil.

 Documente necesare:

Buletin/ Carte de identitate in original - pentru persoanele cu domiciliul stabil  in Comuna Cristian;

Legitimaţia de revoluţionar - obţinută în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 cu modificările şi completările ulterioare.

 Distributie: Centre de vânzare si reîncărcare carduri  ale RATBV S.A. din comuna Cristian respectiv capat linie Stadion Municipal din Brasov.

*La urcarea în mijloacele de transport, validarea cardului de transport este obligatorie.

 

Elevii din învăţământul preuniversitar

 - elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, şcolarizaţi în instituţiile de învăţământ din comuna Cristian, precum şi cei şcolarizaţi în instituţii din afara ariei teritoriale a comunei, dar cu domiciliul în comuna Cristian, care întrebuinţează pentru deplasarea la şcoală mijloacele de transport public local de persone ale liniei 110 Cristian - Brasov si retur aparţinând RATBV S.A. beneficiază, de „abonament lunar pe linia 110 Cristian - Brasov si retur” gratuit.

 Acordarea dreptului se face prin încărcarea ofertei tarifare la cuantumul prevăzut pentru un „abonament lunar pe linia 110 Cristian - Brasov si retur a RATBV S.A.”, pe un card personalizat și netransmisibil;

 Documente necesare:

Cerere semnata de parinte/tutore (Descarca formular cerere)

Carnet de elev vizat de institutia de invatamant pentru anul scolar in derulare,

 Distributie: Centre de vânzare si reîncărcare carduri ale RATBV S.A. din comuna Cristian respectiv capat linie Stadion Municipal din Brasov.

*La urcarea în mijloacele de transport, validarea cardului de transport este obligatorie.

 

Funcționarii publici ai Primăriei Cristian

 20 titluri de călătorie gratuite/lunar, încărcate pe un card de transport, pe linia nr. 110 a RATBV S.A.  pentru următoarele categorii de persoane având domiciliul stabil in Comuna Cristian:

Facilitatea se va acorda pe baza listelor transmise de Primaria Comunei Cristian.

 Cardurile emise se vor transmite Primariei Comunei Cristian pentru distribuire.

 

Donatorii de sânge

 Acordarea tarifului redus pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând RATBV S.A. pentru  donatorii de sânge din Comuna Cristian.

  Acordarea dreptului se face prin încărcarea ofertei tarifare după achitarea contravalorii  “abonamentului lunar pe linia 110 Brasov – Cristian si retur cu 50% reducere pentru donatorii de sânge“.

 Documente necesare:

Buletin/ Carte de identitate in original - pentru persoanele cu domiciliul in Comuna Cristian;

Documente justificative eliberate de instituţia de profil la care a fost efectuată donarea.

 * Beneficiarii titlurilor de călătorie reduse pot circula pe mijloacele de transport în comun având asupra lor cartea de identitate și documente justificative eliberate de instituţia de profil la care a fost efectuată donarea.

*La urcarea in mijloacele de transport, validarea cardului de transport este obligatorie.

 Distributie: Centre de vânzare si reîncărcare carduri  ale RATBV S.A. din comuna Cristian respectiv capat linie Stadion Municipal din Brasov.

*La urcarea în mijloacele de transport, validarea cardului de transport este obligatorie.

 

 

 

RATBV S.A. – operator de date cu caracter personal, înregistrat conform Legii 677/2001

RATBV S.A. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în Registrul de Evidență la Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, acționând în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2018, pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoane.