CONTACT Sugestii Sondaj de opinie
English Romana

Sugestii

Pentru sugestii și sesizări vă rugăm să scrieți la adresa de mail:

comunicare@ratbv.ro

sau sa completati formularul de mai jos:
(vezi si sesizari automate de vanzare)

Important: Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau in considerare şi se clasează (art. 7 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare). Mesajele care conţin cuvinte injurioase nu se iau în considerare şi vor fi clasate. Petiţionarul işi asumă întreaga responsabilitate pentru datele furnizate. În cazul in care aceste date sunt greşite / false, nu vă vom putea răspunde sau furniza informaţiile / datele solicitate.

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta electronică, pe care un cetăţean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice. (art. 2 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

 

RATBV S.A. – operator de date cu caracter personal, înregistrat conform Legii 677/2001

RATBV S.A. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în Registrul de Evidență la Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, acționând în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

RATBV S.A. este înregistrată în Registrul de Evidență sub următoarele numere, pentru următoarele scopuri și categorii de persoane vizate:

 1. sub numărul 20999:

 Scop: constatarea și sancționarea contravențiilor.

 Categorii de persoane vizate: pasageri, deținători de vehicule parcate în locuri nepermise situate pe raza municipiului Brașov.

 2. sub numărul 21080:

 Scop: gestiune economico-financiară și administrativă, statistică, comercializare abonamente de călătorie și legitimații cu tarif redus/gratuit pe orice suport, justificarea diferenței de tarif redus/gratuit.

 Categorii de persoane vizate: clienți/potențiali clienți, studenți, minori, beneficiari ai serviciilor de protecție și asistență socială, beneficiari ai serviciilor publice locale, pasageri, abonați, angajați, pensionari, donatori onorifici de sânge, revoluționari, veterani/văduve de război, persoane deportate și persecutate politic.

 3. sub numărul 21096:

 Scop: monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private.

 Categorii de persoane vizate: clienți/potențiali clienți, vizitatori, pasageri, angajați.

Principalele drepturi conferite de Legea nr. 677/2001 persoanelor vizate sunt:

  -          dreptul de acces la date;

  -          dreptul de intervenție asupra datelor;

  -          dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

  -          dreptul de opoziție la prelucrarea datelor personale, inclusiv de a solicita ștergerea datelor;

  -         dreptul de a se adresa justiției.