CONTACT Sesizari Sondaj de opinie
English Romana

Sesizari

Pentru sugestii și sesizări vă rugăm să scrieți la adresa de mail:

comunicare@ratbv.ro

sau sa completati formularul de mai jos:
(vezi si sesizari automate de vanzare)

Important: Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau in considerare şi se clasează (art. 7 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare). Mesajele care conţin cuvinte injurioase nu se iau în considerare şi vor fi clasate. Petiţionarul işi asumă întreaga responsabilitate pentru datele furnizate. În cazul in care aceste date sunt greşite / false, nu vă vom putea răspunde sau furniza informaţiile / datele solicitate.
Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta electronică, pe care un cetăţean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice. (art. 2 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

Cât este 2 + 2?

* Required fields