CONTACT Sesizari Sondaj de opinie
English Romana

CONTACT

RATBV S.A.
str. Hărmanului nr. 49
Brașov, România

J 08/45/1991; CUI RO1102556; cont RO81BTRLRONCRT0253407401 deschis la Banca Transilvania Sucursala Braşov

PROGRAM REGISTRATURĂ: (luni - vineri) 8:00 - 13:00
PROGRAM ADMINISTRATIE: (luni - vineri) 8:00 - 16:00
E-mail:
ratbv@ratbv.ro; comunicare@ratbv.ro (pentru sesizări și publicitate marketing)

Telefoane
Call Center: 0368.800.600
Centrală : +40 (268) 334678, +40 (368) 401252
Fax: +40 (268) 335660

Program audienţe:

Director General sau înlocuitor - în fiecare săptămână, vineri, între orele 10.00-12.00

Director Tehnic sau înlocuitor - săptămâna 2 si 4 a lunii, marţi între orele 15.00-17.00

Director Exploatare sau înlocuitor - săptămâna 1 și 3 a lunii, miercuri orele 13:00-15:00

Şef Serviciu Control sau înlocuitor, joi între orele 11.00-13.00

 

RATBV S.A. – operator de date cu caracter personal.

RATBV S.A. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în Registrul de Evidență la Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, acționând în conformitate cu prevederile: 

- REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

- LEGII nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date

- LEGII nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 Persoanele responsabile cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul RATBV S.A.:

-  Antonia Carla Simionescu - carla.simionescu@ratbv.ro

- Cristian Mandruta - cristian.mandruta@ratbv.ro