CONTACT Sugestii Sondaj de opinie
English Romana

Proiecte

Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov

 • Obiectivul general al proiectului  a vizat îmbunătăţirea condiţiilor de transport public de persoane, a siguranţei şi confortului cetăţenilor şi a fluxului rutier în Municipiul Braşov prin implementarea unui sistem de management informatizat a serviciului de transport în comun.

În cadrul proiectului s-a realizat implementarea integrată a unor sisteme moderne de tarifare, managementul flotei de transport public şi al informării călătorilor. Aceste sisteme includ tehnologii performante aplicate în domeniul transportului public urban, cum ar fi: utilizarea cardurilor contact-less pentru plata călătoriilor, automate de vânzare/încărcare carduri de transport, monitorizarea flotei de transport folosind GPS, informarea dinamică a călătorilor în staţii, soluţii moderne de comunicaţie, metode de obţinere a datelor necesare managementului activităţii, supravegherea video a staţiilor etc.

Noul sistem de management al flotei de vehicule contribuie la reducerea poluării urbane prin scăderea consumurilor de combustibil, creşterea vitezei de deplasare, scăderea timpilor de aşteptare în staţii etc.

Dotările principale ale sistemului sunt:

La nivelul mijloacelor de transport în comun (pt. 250 buc.):

 • 2 validatoare duale (card contactless + bilet hârtie) / vehicul;
 • 1 computer de bord cu receptor GPS şi modul comunicație / vehicul;
 • 1 panou de informare a pasagerilor la interior / vehicul.

La nivelul stațiilor de călători:

 • 119 stații dotate cu panou informare călători (afişarea timpilor de sosire în stații);
 • 119 stații dotate cu camera video de supraveghere;
 • 30 stații dotate cu automate de vânzare și încărcare carduri;
 • 34 stații configurate ca puncte de vânzare cu personalizare carduri (stație de lucru, imprimantă fiscală, scanner, cameră web, cititor carduri, imprimantă personalizare carduri);
 • 12 stații configurate ca puncte de vânzare simple (stație de lucru, imprimantă fiscală, cititor carduri).

La nivelul central:

 • dispecerat monitorizare flotă şi supraveghere video: 6 stații de lucru (PC), afişaj wallscreen;
 • administrare sistem ticketing: 3 sțaţii de lucru (PC);
 • 5 imprimante pentru rapoarte;
 • 3 Acces point WIFI pentru comunicaţia cu vehiculele în garaj, stații de lucru (PC);
 • servere şi aplicații software: ticketing, dispecerizare, supraveghere video, ERP.

Centru controlori:

 • terminale control şi  imprimantă mobilă (2 buc.);
 • stații de lucru (PC).Centru de formatare și preîncărcare carduri;
 • stații de lucru, cititoare carduri, imprimante de formatare şi personalizare carduri.

Casierie centrală:

 • stații de lucru, cititoare carduri, imprimante personalizare carduri;

Modul automat trafic (prioritate transport public la intersecţiile semaforizate): 30buc.

Cost total investiţie: 7.443.105,74 euro (TVA inclus), din care 79.75 % contribuţie UE şi 20.25% contribuţie Municipiul Braşov.

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

Amenajare de staţii capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun

 • Proiectul a vizat modernizarea a 5 capete de linii, terminale importante ale reţelei de transport public din Municipiul Braşov şi  îmbunătăţirea funcţiilor serviciului (vânzare titluri de călătorie, informare călători, monitorizarea activităţii de transport, condiţii optime pentru călători, siguranţa acestora etc.) oferind în acelaşi timp soluţii de integrare a transportului public urban cu cel metropolitan.

Urrmătoarele capete de linii au fost modernizate și date în folosință.

 • NOUA – str. Brazilor;
 • ROMAN – str. Poienelor;
 • RULMENTUL – str. 13 Decembrie;
 • SATURN – bd. Saturn;
 • TRIAJ – str. Hărmanului

Cele cinci locaţii s-au transformat în importante noduri de transport intermodale care oferă condiţii şi facilităţi de transbordare a călătorilor între transportul public urban şi cel extraurban.

Cost total investiţie: 8.123.910 euro (TVA inclus ), din care 80.35% contribuţie UE, 17.65 % contribuţie Guvern şi 2.00% contribuţie Municipiul Braşov.