CONTACT Sugestii Sondaj de opinie
English Romana

Reduceri si Gratuitati Trasee Urbane

GRATUITĂȚI

GRATUITATE ELEVI - în baza O.U.G. nr. 70/2020 și H.G. nr. 435/2020

ANEXA nr. 5 la HCL nr. 734/2018

 Privind acordarea unor facilități pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a Municipiului Brașov, pentru persoanele vârstnice și pensionarii, cu domiciliul în Municipiul Brașov

 -15 (cinsprezece) titluri de călătorie gratuite, încărcate pe un card de transport, pe toate liniile RATBV S.A. (cu excepția linei 20), pentru următoarele categorii de persoane având domiciliul stabil in Municipiul Brașov:

 • persoane vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani şi nu au venituri nete care depăşesc 1.200/lună.
 • pensionari, indiferent de vârstă și de categoria pensiei (invaliditate, de urmaș, anticipată, anticipată parțial, limită de vârstă) cu venituri sub 1.200 lei/lună.

 Documente necesare:

 - Buletin/ Carte de identitate copie și original;

 - Cupon pensie pentru luna anterioară eliberării biletelor –copie și original;

 - Declarație pe propria răspundere, din care reiese că solicitantul nu are venit net ce depăseşte 1200 lei/lună, inclusiv pensia. 

* Nu au dreptul la  asemenea titluri de călătorie categoriile de pensionari care beneficiază de gratuitate totală în baza unor legi speciale: deportați, foști deținuți politici, veterani de război și IOVR, revoluționari 1989 și 1987.

* Înainte de primirea titlurilor de călătorie gratuite, beneficiarii vor completa o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că solicitanții nu au alte venituri decât cele din pensie. Formularul se găsește la centrele de vânzare şi reîncarcare carduri, la sediul RATBV S.A. sau se poate descărca online (formular declarație).

* La ridicarea titlurilor de călătorie gratuite, beneficiarul trebuie să aibă asupra sa cuponul de pensie în original, pentru a i se aplica pe acesta o ștampilă de control, care atestă primirea tichetelor.

* Beneficiarii titlurilor de călătorie gratuite pot circula pe mijloacele de transport în comun având asupra lor cartea de identitate și cuponul de pensie, în original sau copie.

*La urcarea în mijloacele de transport, validarea cardului de transport este obligatorie.

 Distributie: Centre de vânzare si reîncărcare carduri  ale RATBV S.A.

HCL 611 DIN 22 DECEMBRIE 2016, Republicată conform H.C.L. nr. 762 din data de 21 decembrie 2018

 Privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun aparținând pentru persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora.

-  gratuitate pentru persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora, pe toate liniile.

Acordarea dreptului se face prin incarcarea ofertei tarifare la cuantumul prevăzut pentru un abonament lunar pe toate liniile, pe un card personalizat şi netransmisibil.

Documente necesare:

 Carte de identitate - original și copie;

 Legitimaţie pentru transport urban gratuit, eliberată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov - original copie.

 Distribuție:  Centrele de vânzare şi reîncărcare carduri Roman.

*La urcarea in mijloacele de transport, validarea cardului de transport este obligatorie.

 

ANEXA NR.7 la HCL nr.734/2018

Privind acordarea unor facilități acordate pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a municipiului Brașov, pentru veteranii de război și văduvele de război, cu domiciliul în Municipiul Brașov, care au obținut legitimația de veteran de război în baza Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 -gratuitate pentru veteranii de război şi văduvele de razboi, cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov, care au obţinut legitimaţia de veteran de război în baza Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 Acordarea dreptului se face prin încărcarea ofertei tarifare la cuantumul prevăzut pentru un „Abonament lunar pe toate liniile”, pe un card personalizat şi netransmisibil.

Documente necesare:

 - Buletin/Carte de identitate - original și copie.

 - Legitimație de veteran de război obținută în baza Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de razboi, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 Distribuție:  Centrele de vânzare şi reîncărcare carduri  ale RATBV S.A.

* Beneficiarii titlurilor de călătorie gratuite pot circula pe mijloacele de transport în comun având asupra lor cartea de identitate și legitimaţia de veteran de război.

* La urcarea în mijloacele de transport, validarea cardului de transport este obligatorie.

 

ANEXA nr.6 la HCL nr. 734 / 2018

Privind acordarea unor facilități pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a Municipiului Brașov, pentru revoluționarii din 1989 și pentru participanții la revolta anticomunistă din 1987 cu domiciliul în Municipiul Brașov

 -gratuitate pentru următoarele categorii de persoane cu domiciliul stabil în Municipiul Brașov, care au obţinut certificat de revoluţionar în baza Legii nr.341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Romane din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Braşov din noiembrie 1987 cu modificările şi completările ulterioare:

 • luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;
 • urmaşii de eroi-martiri (soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi copiii acestuia);
 • persoane care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
 • soţ al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
 • urmaşi ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (soţul supravieţuitor, copii şi părinţii celui decedat).

 Acordarea dreptului se face prin încărcarea ofertei tarifare la cuantumul prevăzut pentru un „abonament lunar pe toate liniile”, pe un card personalizat şi netransmisibil.

 Documente necesare:

- Buletin/Carte de identitate - original și copie;

- Legitimaţia de revoluţionar - obţinută în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 cu modificările şi completările ulterioare.

 Distribuție:  Centrele de vânzare şi reîncărcare carduri  ale RATBV S.A.

* Beneficiarii titlurilor de călătorie gratuite pot circula pe mijloacele de transport în comun având asupra lor cartea de identitate și legitimația de revoluționar.

*La urcarea în mijloacele de transport, validarea cardului de transport este obligatorie.

 

 REFUGIAȚI - L 189/2000

 Documente necesare:

Card de transport

Buletin/Carte de identitate-original.

Hotărârea emisă de Casa de Pensii Brașov în care se stabilește calitatea de beneficiar al legii (original și copie), decizia emisă de Casa de Pensii Brașov în care se stabilește indemnizația lunară, talonul de pensie din luna precedentă (în care să se regăsească indemnizația acordată în baza L.189/2000), atât în orignial cât și în copie.

Distribuție: Triaj, Rulmentul,Noua, Roman, Saturn, Stadionul Municipal și Primărie.

 

DEPORTAȚI - D.L. 118/1990

Documente necesare:

Buletin / Carte de identitate - original;

Decizie emisă de A.J.P.I.S. - Brașov în care se stabilește calitatea de beneficiar al DL (original și copie), decizia emisă de Casa de Pensii Brașov în care se stabilește indemnizația lunară;

Talonul de pensie pe luna precedentă (în care să se regăsească indemnizația acordată în baza D.L. 118/1990), atât în original cât și în copie.

Distribuție: Triaj, Rulmentul,Noua, Roman, Saturn, Stadionul Municipal și Tocile.

 

CETĂȚENI DE ONOARE AI MUNICIPIULUI BRAȘOV

 Documente necesare:

- Buletin / carte de identitate (original și copie);

- Diploma de cetățean de onoare acordată de Primăria Municipiului Brașov (original și copie), sau orice document eliberat de Primăria Municipiului Brașov care să ateste calitatea de cetățean de onoare.

Distribuție: Casierie Sediul RATBV S.A. (strada Hărmanului, nr.49. Brașov).

 

FACILITĂŢI

 ANEXA nr. 3 la HCL nr.734 / 2018

 Privind acordarea unor facilități pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a Municipiului Brașov, pentru studenții din învățământul universitar, din Municipiul Brașov.

Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență din instituțiile de învățământ cu frecvență din instituțiile de învățământ superior acreditate de pe raza Municipiului Brașov, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază în timpul anului universitar de Abonamente lunare toate liniile cu reducere pentru studenți, conform Planului tarifar aprbat, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de societatea RATBV Sa, cu excepția Liniei 20 Expres - Poiana Brașov.

Documente necesare:

- Cartea de identitate

- Carnetul de student vizat de instituția de învățământ superior pentru anul universitar în curs / adeverință eliberată de instituția de învățământ superior prin care se atestă că studentul este înmatriculat la studii pentru anul în curs.

*Acordarea abonamentelor se face contra cost, prin încărcarea lunară a titlului de călătorie Abonament lunar toate liniile cu reducere pentru studenți, pe un card de transport personalizat și netransmisibil.

 

ANEXA nr. 4 la HCL nr. 734 / 2018

 Privind acordarea unor facilități pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a Municipiului Brașov, pentru persoanele vârstnice și pensionarii, cu domiciliul în Municipiul Brașov

 -călătorii reduse cu 50% faţă de valoarea nominală a preţului călătoriei, pe baza de călătorii încărcate pe cardul de transport  pe toate liniile de transport, pentru următoarele categorii, având domiciliul în Municipiul Braşov:

 • persoane vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani;
 • pensionari, indiferent de vârstă și de categoria pensiei.

Acordarea dreptului se face prin încărcarea ofertei tarifare, după achitarea contravalorii  unui „pachet/pachete 2 călătorii cu 50% reducere pentru pensionari-persoane vârstnice”, pe un card personalizat şi netransmisibil.

Cardul de transport personalizat și netransmisibil se va acorda după prezentarea:

- B.I./C.I. pentru persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani

- B.I./C.I. și a cuponului de pensie din luna anterioară solicitării, în original pentru pensionarii, cu vârsta sub 65 de ani.

* Beneficiarii titlurilor de călătorie reduse pot circula pe mijloacele de transport în comun având asupra lor cartea de identitate și cuponul de pensie, în original sau copie.

*La urcarea in mijloacele de transport, validarea cardului de transport este obligatorie.

 

ANEXA nr. 8 la HCL nr. 734 / 2018

Privind acordarea unor facilități, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a Municipiului Brașov pentru donatorii de sânge din Municipiul Brașov.

 • Persoanele care donează sânge la instiutuțiile de profil cu activitate de recoltare de sânge în scop transfuzional cu sediul în Municipiul Brașov beneficiază pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA de Abonament lunar toate liniile cu 50% reducere pentru donatori de sânge, încărcat pe cardul de transport.
 • Donatorii de sânge: persoane fizice cu domiciliul în Municipiul Brașov sau persoane fizice angajați ai instituțiilor/societăților cu sediul în Municipiul Brașov și studenții universităților din Municipiul Brașov.

Documente necesare:

- Buletin/ Carte de identitate copie și original;

- Documente justificative eliberate de instituţia de profil la care a fost efectuată donarea.

- Adeverință de la locul de muncă sau universitate, pentru cei care nu au domiciliul în Municipiul Brașov

* Beneficiarii titlurilor de călătorie reduse pot circula pe mijloacele de transport în comun având asupra lor cartea de identitate și documente justificative eliberate de instituţia de profil la care a fost efectuată donarea.

*La urcarea in mijloacele de transport, validarea cardului de transport este obligatorie.

  Distibuție: Casierie Sediul RATBV S.A. (Hărmanului nr.49).

 

RATBV S.A. – operator de date cu caracter personal, înregistrat conform Legii 677/2001

RATBV S.A. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în Registrul de Evidență la Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, acționând în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.