CONTACT Sesizari Sondaj de opinie
English Romana

Informatii publice

Raport L544 pentru 2023

Situatiile financiare pentru anul 2022

Raportul administratorilor pentru anul 2022

Raport implementare Legea 544 pentru anul 2022

BVC 2023

Situatiile financiare pentru anul 2021

Raportul administratorilor pentru anul 2021

Anunț public - Depunere solicitare de obținere a autorizației de mediu

BVC 2022

Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala

Raport implementare Legea 544 pentru anul 2021

Situatiile financiare pentru anul 2020

Raportul administratorilor pentru anul 2020

Raport implementare Legea 544 pentru anul 2020

Raport implementare Legea 544 pentru anul 2019

BVC 2021

Situatiile financiare pentru anul 2019

Raportare contabila semestrul I al exercitiului financiar 2019

Organigrama RATBV SA

Raportul administratorilor pentru anul 2019

Raportul AGA pentru anul 2018

Raportul administratorilor pentru anul 2018

Raportul auditorului independent pentru anul 2018

Situatiile financiare pentru anul 2018

Raportare contabila semenstrul I al exercitiului financiar 2018

Raport implementare Legea 544 pentru anul 2018

Raportul administratorilor pentru anul 2017

Situatiile financiare pentru anul 2017

Raportul auditorului independent pentru anul 2017

Raport implementare Legea 544 pentru anul 2017

BVC 2018

Raportul de activitate al RATBV S.A. pentru anul 2017

Raportul administratorilor pentru anul 2016

Raportul de audit extern pentru anul 2016

Situatiile financiare pentru anul 2016

BVC 2017

Modalitate contestare decizie

Model cerere informatii publice

Model reclamatie administrativa refuz

Model reclamatie administrativa termen

Responsabil aplicarea Legii nr. 544

Raport implementare Legea 544 pentru anul 2016

Raport Director General - trim. I 2017

Regulament Organizare Functionare al RATBV S.A.

Raportare contabila semestrul I 2017

BVC 2019

BVC 2020