CONTACT Sesizari Sondaj de opinie
English Romana

Avize lucrari investitii

Acordarea avizelor pentru lucrări investiții realizate în municipiul Brașov

În cadrul efectuării lucrărilor de investiții în municipiul Brașov, în Certificatele de Urbanism emise de către Primăria Brașov prin Serviciul Autorizări in Constructii-Directia Arhitect Sef este stipulată eliberarea unor avize ale deținatorilor de rețele în Municipiul Brașov – inclusiv RATBV S.A.

Lista documente utilizate și proveniență

(2 exemplare fiecare)

  • Cerere beneficiar titular lucrare de investiție - pe forumul agreat de beneficiar
  • Certificatul de Urbanism (C.U.)- emis de către Primăria Municipiului Brașov- Serviciul Autorizări în Constructii –Direcția Arhitect Șef
  • Extras de Carte Funciară- emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov
  • Memoriu Tehnic/Proiect tehnic- elaborat de către proiectanul de specialitate privitor lucrare investiții
  • Plan de încadrare în zona-S01
  • Plan de situație- S02

Documentele vor fi depuse, în două exemplare, la Registratura RATBV S.A.