CONTACT Sugestii Sondaj de opinie
English Romana

Conducerea RATBV S.A.

Conducerea RATBV S.A.

Conducerea executivă a RATBV S.A. este asigurată de directorul general și de directorii executivi, conform organigramei aprobate de Consiliul de Administraţie.

DIRECTOR GENERAL AL RATBV S.A.   

Marian GEMAN

DIRECTORI EXECUTIVI:

DIRECTOR EXPLOATARE

Nicolae SPINEAN - Curriculum vitae; Declaratii de avere si interese (2020); Declaratii de avere si interese (2019); Declaratie de avere (2018); Declaratie de interese(2018)

DIRECTOR ECONOMIC

Ovidiu Sergiu BUCUREI - Curriculum vitae; Declaratii de avere si interese(2020), Declaratii de avere si interese(2019), Declaratie de avere(2018), Declaratie de interese(2018), Declaratie de avere(2017), Declaratie de interese(2017)

DIRECTOR TEHNIC

Ioan STROE - Curriculum vitaeDeclaratii de avere si interese(2020), Declaratii de avere si interese(2019), Declaratie de avere(2018), Declaratie de interese(2018) Declaratie de avere(2017), Declaratie de interese(2017)

 

Alte declarații de avere/interese:

Ec. Gheorghe Gabriel ANTOHE - Incheiere mandat director economic Declaratie avere, Incheiere mandat director economic Declaratie interese Declaratie de avere (2018), Declaratie de interese (2018) Declaratie avere (2017), Declaratie interese (2017)

Ec. Ovidiu Sergiu Bucurei- Incheiere mandat director economic Declaratie avere, Incheiere mandat director economic Declaratie interese

Ec. Ovidiu Sergiu Bucurei - Inceput mandat director economic Declaratie avere, Inceput mandat director economic Declaratie interese

Ec.Gheorghe Gabriel ANTOHE-,Incheiere mandat director general Declaratie avere,Incheiere mandat director general Declaratie interese          

Ec. Ovidiu MICU - Incheiere mandat director tehnic Declaratie avereIncheiere mandat director tehnic Declaratie interese     

Ec. Ovidiu MICU - Inceput mandat director tehnic Declaratie avere, Inceput mandat director tehnic Declaratie interese                             

ING. Mircea CENAN Declaratie de avere 2016(2015; 2014; 2013); Declarație de interese 2016(2015; 2014; 2013)

ING. CRISTIAN RADU  Declarație de avere  încheiere mandat C.A. RATBV S.A.2016 (2015; 2014; 2013); Declarație de interese încheiere mandat C.A. RATBV S.A.2016 (2015; 20142013)
ING. NICOLAE SPINEAN  Declaratie de avere (2015; 2014; 2013); Declarație de interese (2015; 2014; 2013)
EC. CRISTINEL VIOREL FLOREA  Declaratie de avere (2015; 2014; 2013); Declarație de interese (2015; 2014; 2013)

ING. TOMI CHIRIAC - Declaratie de avere 2016; Declarație de interese 2016
EC. IULIA DOBRE - Declaratie de avere 2016 (2015); Declarație de interese 2016 (2015)