CONTACT Sugestii Sondaj de opinie
English Romana

Conducerea RATBV S.A.

Conducerea RATBV S.A.

Conducerea executivă a RATBV S.A. este asigurată de directorul general și de directorii executivi, conform organigramei aprobate de Consiliul de Administraţie.

DIRECTOR GENERAL AL RATBV S.A.

ING. CRISTIAN RADU  Declarație de avere 2016 (2015; 2014; 2013); Declarație de interese 2016 (2015; 2014; 2013)

"Regia Autonomă de Transport Braşov se află într-un amplu proces de schimbare, al cărui principal scop este punerea în slujba comunităţii, respectiv corelarea serviciilor oferite de noi cu cerinţele de mobilitate ale fiecărui cetăţean.

Viziunea managerială actuală implică implementarea unor proiecte de anvergură, unul dintre cele mai importante referindu-se la transformarea  în operator metropolitan de transport.

Ne-am asumat prin Planul de management al Regie derularea mai multor proiecte al căror unic rezultat va fi dezvoltarea unui sistem de transport public de călători la standarde europene, în concordanţă cu Planul de Administrare al Consiliului de Administraţie al R.A.T. Braşov şi, respectiv, cu Strategia de Dezvoltare Metropolitană, aprobate de Consiliul Local Braşov."

  • Membru al Consiliului de Administraţie al R.A.T. Braşov (Regia Autonomă de Transport Brașov)
  • Vicepreşedinte în Consiliul Director al URTP (Uniunea Română de Transport Public), reprezentând Regiunea Centru: Alba , Braşov, Covasna , Harghita şi Sibiu
  • Prim-vicepreședinte în Consiliului Director al TUSMC ( Federația Transportatorilor Urbani, Suburbani și Metropolitani de Călători)
  • Vicepreşedinte în Consiliul Director al ABMEE  (Agenţia  pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului)

        Absolvent al Universităţii Transilvania Braşov, Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini, al programelor de Diplomă Profesională şi Certificat Profesional şi ale unor cursuri din programul de MBA, ale Open University Business School , Milton Keyness, Marea Britanie, al Programului post-universitar în Managementul turismului – Institutul de Management Comercial – Bournemouth, Marea Britanie și al unor alte programe de training şi dezvoltare furnizate de Universitatea din Durham, Marea Britanie, companii internaţionale/locale. 

        Are expertiză în managementul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale, organizaţiilor neguvernamentale, consultanţă, training & dezvoltare, Recrutare & Executive Search și privatizarea societăţilor comerciale.

 

DIRECTORI EXECUTIVI

DIRECTOR TEHNIC

ING. MIRCEA CENAN  Declaratie de avere 2016 (2015; 2014; 2013); Declarație de interese 2016 (2015; 2014; 2013)

            Absolvent al Universităţii Transilvania din Braşov, Facultatea de Mecanică, specializarea Automobile şi Tractoare, al cursurilor post-universitare organizate de Universitatea Transilvania din Braşov, specializarea Energie, Transport şi Mediu, participant la cursuri de specializare în domeniu achiziţiilor publice.

           Are expertiză în mentenanţa preventivă şi corectivă a autovehiculelor, achiziţii publice, managementul energiei şi gestionarea problemelor de mediu.

           

DIRECTOR ECONOMIC

EC. IULIA DOBRE - cu delegare de atributii pana la organizarea concursului pentru ocuparea postului, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Declaratie de avere 2016 (2015); Declarație de interese 2016 (2015)

Curriculum Vitae

          Absolventă a Academiei de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Contabilitate și Informatică de gestiune. Este licențiată în profilul economic, specializarea Gestiunea și Analiza Financiară a Întreprinderii și a urmat diferite cursuri de atestare în domenii ca: Resurse Umane, Competențe anterpenoriale, Manager de proiect, Mediator.

 

DIRECTOR EXPLOATARE

 ING. TOMI CHIRIAC - cu delegare de atributii pana la organizarea concursului pentru ocuparea postului, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Declaratie de avere 2016; Declarație de interese 2016

           Absolvent al Universității Transilvania din Brașov, Facultatea de Mecanică, specializarea Autovehicule Rutiere. A urmat studiile de masterat ale Universității Transilvania din Brașov în domeniul Electrotehnica în transporturi terestre.

 

 

 

Alte declarații de avere/interese:
ING. NICOLAE SPINEAN  Declaratie de avere (2015; 2014; 2013); Declarație de interese (2015; 2014; 2013)
EC. CRISTINEL VIOREL FLOREA  Declaratie de avere (2015; 2014; 2013); Declarație de interese (2015; 2014; 2013)