CONTACT Sugestii Sondaj de opinie
English Romana

Abonamente gratuite pentru elevi pentru serviciul de transport oferit de RATBV S.A.

RATBV S.A. eliberează și încarcă prin toate punctele de vânzare cardurile de transport ale elevilor din învățământul preuniversitar acreditat / autorizat, documente care permit folosirea serviciului de transport public în mod gratuit, pe tot parcursul anului calendaristic.
Eliberarea cardurilor de transport noi sau încărcarea cardurilor deja existente ale elevilor din învățământul preuniversitar acreditat / autorizat se face potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2020, care modifică Legea nr. 1/ 2011, legea educației naționale și a Hotărârii Guvernului nr. 435/2020. Cei care doresc emiterea unui card de transport nou sau încărcarea unui abonament lunar gratuit pentru elevi trebuie să se prezinte la orice punct de vânzare al RATBV S.A. cu următoarele documente:
- În cazul elevilor care au carte de identitate: carnet de note vizat pentru anul școlar 2019/2020, cu rubrica domiciliului completată; carte de identitate; cerere tip completată (se găsește la toate punctele de vânzare);
- În cazul elevilor care nu au carte de identitate: părintele/tutorele sau reprezentantul legal al elevului se prezintă la punctul de vânzare având asupra sa carnetul de note al elevului, vizat pentru anul școlar 2019/2020, cu rubrica domiciliului completată; cererea tip completată (se găsește la toate punctele de vânzare); cartea de identitate a persoanei care solicită abonamentul pentru elevul în cauză (părinte, tutore, reprezentant legal).
Ambele modele de cerere pot fi descărcate de pe site-ul www.ratbv.ro, din secțiunile ”Tarife / Reduceri și gratuități trasee urbane”, respectiv ”Tarife / Reduceri și gratuități trasee metropolitane”.
La punctul de vânzare se scanează prima pagină a carnetului de note și cartea de identitate prezentată și se reține declarația completată. Încărcarea se face pentru o perioadă de o lună. Cererile tip se vor completa și preda doar la emiterea unui card nou sau la încărcarea pentru prima oară a acestui tip de abonament gratuit, precum și la începutul anului școlar.
Cardul de transport gratuit al elevilor este nominal și netransmisibil, fiind valabil doar însoțit de carnetul de elev, completat cu toate datele la zi și vizat prin ștampilă pentru anul școlar în curs sau adeverință eliberată de unitatea de învățământ. Elevii au obligația de a valida cardul de transport la fiecare urcare într-un mijloc de transport.